ABD/GLOBAL: +1-949-461-9292
AVRUPA: +39-011-3052-794
BİZE ULAŞIN

Polimer Filmlerin Kontrollü Nem Nanoindentasyonu

Polimerin mekanik özellikleri, ortamdaki nem oranı yükseldikçe değişir. Geçici nem etkileri, diğer adıyla mekano-sorptif etkiler, polimerin yüksek nem içeriğini emmesi ve hızlandırılmış sürünme davranışı göstermesiyle ortaya çıkar. Daha yüksek sürünme uyumu, artan moleküler hareketlilik, sorpsiyon kaynaklı fiziksel yaşlanma ve sorpsiyon kaynaklı gerilim gradyanları gibi karmaşık birleşik etkilerin bir sonucudur.

Bu nedenle, farklı nem seviyelerinde polimerik malzemelerin mekanik davranışı üzerindeki sorpsiyon kaynaklı etkinin güvenilir ve nicel bir testine (Nem Nanoindentasyonu) ihtiyaç vardır. Nanovea Mekanik Test Cihazının Nano modülü, yükü yüksek hassasiyetli bir piezo ile uygular ve kuvvet ve yer değiştirmenin gelişimini doğrudan ölçer. Ölçüm doğruluğunu sağlayan ve nem gradyanının neden olduğu sapmanın etkisini en aza indiren bir izolasyon muhafazası ile girinti ucunu ve numune yüzeyini çevreleyen tek tip nem oluşturulur.

Polimer Filmlerin Kontrollü Nem Nanoindentasyonu

Yorum